Nieuws

13 mei 2015 :
 (uit De Wassenaarse Krant)

Nieuwe bij-Bus in het dorp!                           
De bij-Bus

De bij-Bus is de afgelopen jaren een vertrouwd beeld in ons dorp. Het is de oplettende Wassenaarder vast opgevallen dat er een nieuwe bus van de bij-Bus door het dorp rijdt. Deze bus is voorzien van een opvallende sponsoruiting namelijk, 'Saint Lazare helpt'. Op woensdag 6 mei is de nieuwe bus feestelijk overgedragen aan het bestuur van de bij-Bus. Met de overhandiging van de sleutel, door Jacob Rookmaaker, Lid van het Kapittel bij de Orde van Saint-Lazare, aan Peter Arensman, uittredend voorzitter van Stichting de bij-Bus, werd de nieuwe bus officieel in gebruik genomen.

Opgericht in de elfde eeuw om leprozen te helpen, is de Orde van Saint-Lazare nog steeds actief voor de hulpbehoevende medemens. Een terugtrekkende overheid vraagt aan de gemeenschap om de ondersteuning aan hulpbehoevenden over te nemen. De Hospitaal-Orde van Saint-Lazare helpen al eeuwenlang mensen die dat nodig hebben. Vroeger ver van huis, maar nu de nood ook hier ontstaat, brengen ze hulp dicht bij huis onder het motto 'Saint Lazare Helpt!'
De samenwerking tussen de Orde van Saint-Lazare en de bij-Bus past uitstekend vanwege de gedeelde doelstelling om concreet te helpen en de handen uit de mouwen te steken, uitsluitend met inzet van vrijwilligers.
De Orde is naast het bij-Bus-project wereldwijd betrokken bij projecten op het gebied van gezondheidszorg, hygiëne en voorlichting - bijvoorbeeld in ons project Travelling Doctors in Indonesië. Maar ook in Nederland is de Orde van Saint-Lazare actief. Voor de tweede keer zwemt de Hospitaal-Orde van Saint-Lazare mee in de Amsterdam City Swim, in de strijd tegen de ongeneeslijke spierziekte ALS. Foto: René de Wit.

1 Mei 2015:

De bij-Bus heeft een nieuwe bus                    
De bij-Bus

De overhandiging van de nieuwe bus aan Gerard Verboog en Henk de Vos namens De bij-Bus. Deze bus wordt mede gesponsord door De Militaire en Hospitaal Orde van Sint Lazarus van Jeruzalem

12 november 2013 :
 (uit De Wassenaarse Krant)

De bij-Bus

Uit de statistieken blijkt dat het percentage vergrijzing in Wassenaar zeer hoog is ten opzichte van de rest van Nederland. In een steeds meer vergrijzende gemeenschap zijn instanties zoals de bij-Bus van onschatbare waarde. Stichting De bij-Bus, opgericht in 1984, heeft tot doel het vervoeren van Wassenaarse lichtgehandicapten en ouderen met vervoersproblemen. Eenmaal ingeschreven betaalt men € 20,- per persoon per kwartaal of € 25,- per echtpaar/met partner. Er kan binnen de gemeentegrens op aanvraag vrijwel onbeperkt gebruik van de bus worden gemaakt voor bezoek aan de huisarts, tandarts, fysiotherapeut, gezondheidscentrum, kapper, supermarkt, bibliotheek, club, vriend(in) e.d. De ziekenhuizen Antoniushove, Bronovo en LUMC alsmede enkele verpleeghuizen, buiten onze gemeentegrenzen, worden ook regelmatig aangedaan. Hiervoor wordt een minimale extra vergoeding gevraagd. Ook de bewoners van 't Gezins Vervangend Tehuis aan de Haven worden 2x per week s'avonds naar en van diverse activiteiten vervoerd. In de huidige snelle maatschappij, kunnen ouderen steeds minder mee. Het gevolg is een toenemend sociaal isolement. De bij-Bus voorziet ook in die behoefte. Een rit met de bij-Bus wordt door vele passagiers ervaren als een gezellig uitje. Het chauffeursbestand bestaat hoofdzakelijk uit vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om onze ouderen van deur tot deur te vervoeren, hierdoor kunnen de kosten laag gehouden worden. Stichting De bij-Bus wordt door vele ondernemers gesponsord, waarbij hun logo op één van de bussen kan worden geplaatst. Het bestuur van de bij-Bus is deze ondernemers bijzonder erkentelijk. Desalniettemin zijn wij er nog lang niet. Door de groeiende vraag naar vervoer van de doelgroep is er dringende behoefte aan meer sponsoren. Er zijn nog plaatsen vrij op de bussen voor ondernemers die belangstelling hebben dit initiatief voor deze doelgroep in onze samenleving te ondersteunen. Donaties en legaten helpen mee de contributie laag te houden. Meer informatie kunt u vinden op internet onder www.debijbus.nl.

18 juni 2013 :
 (uit De Wassenaarse Krant)

De bij-Bus

Afgelopen zaterdag werd voor de 14e keer het Wassenaars Parkgolf gehouden. Onder wisselende weersomstandigheden, regen, zon en harde wind werd door 120 deelnemers het ruim 12 km lange parcours afgelegd. De 18 holes waren uitgezet in diverse parken in Wassenaar en zelfs in de tuin van het Baljuwhuis aan het Plein. Voor velen een bijzondere plek in Wassenaar die doorgaans niet openbaar is.

Dit jaar had de organisatie de Stichting De bij-Bus uitgekozen als Goed Doel waar de opbrengst van het evenement naar toe zou gaan. Later op de dag werd in het clubhuis van De Kieviten door Renesse van Duivenbode als lid van de sponsorcommissie een cheque overhandigd aan het bestuurslid Henk de Vos van de bij-Bus(zie foto). De organisatie kan terugzien op een zeer geslaagd evenement en dankt hierbij alle sponsoren voor hun financiële en/of materiële bijdrage! Ook de medewerkers die het parcours hebben op- en afgebouwd worden bedankt voor hun inzet voor de zeer geslaagde dag!

1 Mei 2012 : Naar de bollen met De bij-Bus
 (uit De Wassenaarse Krant)

De bij-Bus

20 maart 2012 : De bij-BUS krijgt een 8,5! (klanttevredenheidsonderzoek)
 (uit De Wassenaarse Krant)

De Wassenaarse Krant, De bij-Bus

28 maart 2011: CDA Wassenaar rijdt mee (tekst CDA-website)

Een middag meerijden met de Bij-BUS.

Zaterdag 26 maart heeft CDA raadslid Dineke den Hartog vanaf 12.45 uur tot ong. 17.30 uur met dhr. Gerard Verboog meegereden in de Bij-Bus.
Het was helaas regenachtig en duidelijk kouder dan de dagen ervoor, toen het zonnetje zich veelvuldig liet zien, maar dat mocht de pret niet drukken !
Er werd gereden van de thuisadressen (veelal Wassenaar Noord-Midden) naar de Digros, C-1000, A&H, ING-bank, Verpleegtehuis Duinstede en haalden de passagiers op het afgesproken tijdstip weer op, om hen gepakt en gezakt weer thuis te brengen.
De sfeer is goed, gezellig en één passagiere vond het zo gezellig dat zij enige tijd mee bleef rijden.

Uit alles bleek, dat het rijden met de Bij-BUS, met hun zeer behulpzame bestuurders, zeer gewaardeerd wordt. Bij het uitstappen vroegen de meerijders om toch vooral niet te vergeten te vermelden dat deze vorm van hulp zéér op prijs wordt gesteld ! Want anders zaten ze de gehele dag thuis en zagen en spraken ze niemand.

Wilt U misschien ook helpen als bestuurder ? En kunt U dit doen op b.v. zaterdag ? (daar is op dit moment een groot tekort aan)

19 februari 2011: Nieuwe bus voor Stichting De bij-Bus
 (uit De Wassenaarse Krant)

Foto Henk de Vos, De bij-Bus
De overhandiging van de sleutels door de vestigingsmanager Wouter Uijtenhoorn van De Jong's Autobedrijven uit Katwijk aan Gerard Verboog (coördinator chauffeurs) en Henk de Vos (technisch beheerder). Stichting De bij-Bus - opgericht in 1984 - heeft tot doel het vervoeren van Wassenaarse lichtgehandicapten en ouderen met vervoersproblemen. Eenmaal ingeschreven betaalt men € 15,-- per persoon per kwartaal of € 20,-- per echtpaar / met partner. Er kan binnen de gemeentegrens op aanvraag vrijwel onbeperkt gebruik van de bus worden gemaakt voor bezoek aan de huisarts, tandarts, fysiotherapeut, gezondheidscentrum, kapper, supermarkt, bibliotheek, club, vriend(in) e.d. De ziekenhuizen Antoniushove, Bronovo en LUMC alsmede enkele verpleeghuizen worden ook regelmatig aangedaan. Het chauffeursbestand bestaat hoofdzakelijk uit vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om onze ouderen van deur tot deur te vervoeren, hierdoor kunnen de kosten laag gehouden worden. Stichting De bij-Bus wordt door vele ondernemers gesponsord waarbij hun logo op één van de bussen kan worden geplaatst. De oudere medemensen met vaak een klein pensioen of alleen een AOW zijn hiervoor veel dank verschuldigd. Er zijn nog enkele plaatsen vrij op de bussen voor ondernemers welke belangstelling hebben dit initiatief voor deze doelgroep in onze samenleving te ondersteunen.
Stichting De bij-Bus heeft een eigen website, deze kunt u vinden op internet onder www.debijbus.nl

14 februari 2011: Vrijwilligers worden met Valentijnsdag verrast door het CDA
 (uit De Wassenaarse Krant)

Foto CDA Wassenaar
CDA-Wassenaar, wil dit jaar graag de vrijwillige chauffeurs van de BIJ-BUS in het bloemetje zetten ! Het zijn er 42 ! Deze vrijwilligers zetten zich, sinds 1984 toen de Stichting "De BIJ-BUS" is opgericht, belangeloos in om Wassenaarse lichtgehandicapten en ouderen met vervoersproblemen te helpen m.b.v. de BIJ-BUSSEN. Sommigen rijden vele uren per week en weten zich gesteund door ong. 30 sponsoren !
Via de SWOW (van Heeckerenhuis) kunt U zich opgeven als gebruiker. U wordt dan naar familie, vrienden, fysio, dokter, winkels, bibliotheek en welke andere plek in het dorp gebracht. Dit kan vele malen per week als U het maar wel een dag van de tevoren opgeeft. Zo rijden de vrijwilligers ook de bewoners van 't Gezins Vervangend Tehuis 2x per week s'avonds naar- en van diverse activiteiten. Zij helpen U graag en om hun collega te worden heeft U rijbewijs B nodig en begrip, geduld voor deze doelgroepen in onze samenleving !
Met het overhandigen van een bollenattentie van fa. Overdevest aan coördinator Gerard Verboog, spreekt raadslid Dineke den Hartog namens het CDA haar waardering uit voor het werk dat deze vrijwilligers doen voor de Wassenaarse bewoners !

16 april 2009 : Nieuwe bus voor Stichting De bij-Bus
 (uit Wassenaars Nieuwsblad)

Foto De Jong’s Autobedrijven, De bij-Bus
De overhandiging van de sleutels door de verkoper van de Jong's Citroën autobedrijven uit Katwijk Roland Jacobs aan de chauffeur Joost van Hasselt. Daarnaast staan Gerard Verboog (coördinator chauffeurs) en Henk de Vos (technisch beheerder). Stichting De bij-Bus heeft tot doel het vervoeren van Wassenaarse lichtgehandicapten en ouderen met vervoersproblemen. Eenmaal ingeschreven betaalt men € 13,50 per persoon per kwartaal of € 16,50 per echtpaar/ met partner. Er kan binnen de gemeentegrenzen op aanvraag van deur tot deur vrijwel onbeperkt gebruik van de bus gemaakt worden (maar vol is vol). Dat gebruik is vooral ideaal voor een bezoek aan de huisarts, tandarts, fysiotherapeut, maar ook voor bezoek aan een club, een vriend(in) of de supermarkt. De ziekenhuizen Antoniushove, Bronovo en LUMC worden ook regelmatig aangedaan. De Stichting bij-Bus wordt door vele ondernemers gesponsord waarbij hun logo op één van de bussen wordt geplaatst. Er is nog een enkele plaats vrij op de bussen. U kunt de Stichting de bij-Bus vinden op internet onder www.debijbus.nl

16 december 2008 : Rabo sponsort De bij-Bus
 (uit De Wassenaarder)

Foto De Wassenaarder, De bij-Bus