Informatie

Doelstelling
Stichting De bij-Bus uit Wassenaar, opgericht in 1984, heeft tot doel het vervoeren van Wassenaarse lichtgehandicapten en ouderen met vervoersproblemen.

De bij-Bus
Veel oudere Wassenaarders zijn door hun conditie niet goed in staat zelfstandig gebruik te maken van het openbaar vervoer. Om te voorkomen dat zij daardoor in een sociaal isolement zouden komen, is in 1984 de Stichting "De bij-Bus" opgericht.

Vervoer van deur tot deur
De bij-Bus heeft een aantal bussen in gebruik, die voor dit doel aangepast zijn (lage instap, gemakkelijke handgrepen). De chauffeurs, merendeel vrijwilligers, zijn de passagiers behulpzaam bij het in- en uitstappen en begeleiden hen van deur tot deur. De bussen rijden binnen Wassenaar maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Op dinsdag en donderdag wordt ook in de avonduren gereden. Voor meer informatie ga naar vervoer van deur tot deur...

Kosten
Eenmaal ingeschreven betaalt men € 35,00 per persoon per kwartaal of € 45,00 per echtpaar/ met partner.
Er kan binnen de gemeentegrenzen onbeperkt gebruik van de bus gemaakt worden.

Lidmaatschap
Voor inlichtingen en aanmelden van het lidmaatschap van De bij-Bus ga naar de contact pagina.

Reserveren
Reserveren: Afspraken kunnen een dag van te voren telefonisch aangevraagd worden bij de Centrale Post: telefoon 5177870. Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 11.00 uur. Aanvragen voor een bezoek aan ziekenhuis/arts kan eerder worden gemaakt.